הדרכת אלוהים

כָּל אֲשֶׁר רוּחַ אֱלֹהִים מַדְרִכָה אוֹתָם, בָּנִים הֵם לֵאלֹהִים.
אל הרומים ח׳ 14

כל תקופה בחיינו צריכה להיות מונחית על ידי אלוהים ומאופיינת בהדרכתו. אלוהים רוצה לגלות לילדיו את מטרותיו ואת כוונותיו בכל תקופה.

אלוהים הבטיח לאברהם שישחרר את צאצאיו מעבדות שתתרחש בדורות שאחריו (בראשית ט״ו 14-13). בבוא זמנה של התגשמות הנבואה השתמש אלוהים במשה להוציא את בני ישראל מעבדות במצרים. אלוהים הנחה את בני ישראל ביום בעזרת עמוד ענן, ובלילה בעזרת עמוד אש. מטרתו הנכספת של אלוהים הייתה להביא את עמו ישראל לארץ המובטחת!  אלוהים ציפה מעם ישראל להאמין בדברו. למרבה הצער, הם אכזבו אותו.

יהושע הנהיג את הדור הבא אל הארץ המובטחת. הפעם, ביקש אלוהים מעמו ללכת אחר ארון הברית במקום אחר עמוד הענן ועמוד האש. עם ישראל שמע להוראותיו ונכנס אל הארץ אך הוא לא ירש אותה במלואה.

כשהחליט דוד המלך להעלות את ארון האלוהים לירושלים הוא למד לקח בדרך הקשה בנוגע להדרכת אלוהים. אלוהים רצה את הארון בירושלים אבל הוא רצה להעלותו בדרכו. דוד והאנשים שהעלו את ארון האלוהים לא פעלו לפי ההוראות המפורשות של אלוהים, ואדם בשם עוזה מת משום שנגע בארון.

אלוהים רוצה שנהיה רגישים להדרכתו בלי להיאחז בהתנסויות שהיו לנו איתו בעבר. משמעות הפועל "להדריך" ביוונית כפי שהוא מופיע באיגרת אל הרומים ח׳ 14 היא "לשאת, להביא,להוביל, להנהיג". אלוהים רוצה להדריך אותנו ברכות ובעדינות בכל תקופה בחיינו. כל שהוא חפץ זה שליבנו יהיה נכון להדרכתו.

האם אנחנו רוצים לדעת כיצד ולאן אלוהים מוביל אותנו בתקופה הזו? הבה נניח את תכניותינו בצד, נבוא בפני אלוהים ונהיה נכונים לשמוע את מה הוא רוצה לומר לנו.

לקוח מתוך ספרו החדש של אנדרי Come With Me Into His Presence