בתי הספר הנוצריים בישראל סיימו לשבות

כ-33 אלף תלמידים ישובו אל ספסל הלימודים לאחר שהושג הסכם תקציבי עם משרד החינוך.

שנת הלימודים נפתחה אולם דלתות בתי הספר הנוצריים נותרו סגורות. לדברי נציגי בתי הספר צמצמה הממשלה את מימונה שעמד על 75% מהתקציב השנתי הכולל של בתי הספר הנוצריים ל-29% בלבד.

במילים אחרות, הגירעון של בתי הספר הנוצריים נאמד על 200 מיליון שקלים ואין ביכולתם לפעול בלי "הזרקת" מזומנים רצינית.

וכך אכן יקרה, לפחות בטווח הקרוב. במסגרת הסכם שהושג ביום ראשון יועבר לבתי הספר הנוצריים סכום של 50 מיליון שקלים באופן חד פעמי מהתקציב של המשרד לשוויון חברתי.

נוסף על כך, הבטיח משרד החינוך להקים ועדה שתבחן את צורכי בתי הספר הנוצריים ותכלול אותם לשאר בתי הספר הציבוריים הערביים למטרות של שיקולים תקציביים והכשרת מורים.

בתמורה, התחייבו בתי הספר לא לשבות ולא לקיים מחאה המונית עד סוף שנת 2016 כדי לתת לממשלה זמן לטפל במצב באופן הולם.

בתי הספר הנוצריים בישראל אינם מוגדרים כבתי ספר ציבוריים רשמיים. בדומה לבתי הספר החרדיים נחשבים גם הם למוסדות דתיים. בתי הספר הנוצריים, שלא כמו רוב בתי הספר החרדיים, נחשבים באופן קבוע לבתי הספר עם הציונים הגבוהים ביותר בהישגים לימודיים, ושיעור התלמידים מבתי הספר הנוצריים הממשיכים ללימודים אקדמיים גבוה בהרבה מעל הממוצע הארצי.

רבים מבין הערבים המשתייכים לדת המוסלמית שולחים את ילדיהם לבתי הספר הנוצריים בשל אחוזי ההצלחה הגבוהים בלימודים. למעשה, כ- 60% מסך כל התלמידים בבתי הספר הנוצריים משתייכים לדת המוסלמית והם נחשפים לא רק ללימודים ברמה מעולה אלא גם לבשורה.