נקודת המבט ממלכות אלוהים

מה אנחנו מצפים לראות בעתיד? בציפייה טמון כוח! מה מצפה אלוהים מאיתנו? כיצד פועל אלוהים בישראל? כיצד פועל אלוהים בחייך? מה מניע את פעולותינו ומה מאיץ בנו כשאנחנו מתעוררים בבוקר? אני מאמין שכל אחד מאיתנו משתוקק לדבר אחד בטוח והוא – בהירות! איש מאיתנו אינו חפץ להיות מוגבל בראייתו.

הבשורה על מלכות האלוהים כבר הופקדה בידינו. האדון ציווה עלינו לבשר ולהפגין את ערכי מלכותו, את אהבתו, את אורח החיים על פי דברו ואת כוחה של הבשורה. האם אנחנו מצפים מאלוהים להעצים אותנו כשאנחנו מקדמים את מלכותו? טוב לטעום מהמלכות בזמנים של תפילה והלל, אך עלינו להביא את המלכות לידי ביטוי בחברה. כיצד נוכל למלא אחר ציוויו של ישוע אותנו, כתלמידיו, לבקש תחילה את מלכות אלוהים ואת צדקתו? אני מאמין שאלה הן כמה מנקודות המפתח:

הסמכות שניתנה לנו

עלינו לקרוא בכתובים ולהזכיר לעצמנו את הסמכות שניתנה לנו מאת אלוהים. מלכות האלוהים היא בתוכנו, מקודמת דרכנו וניתן לראותה בגללנו. האדם הוא "אבן בניין" החשובה ביותר של מלכות האלוהים. אלוהים נתן לנו סמכות כדי לקדם את מטרותיו בעולם הזה. האם אנחנו מתהלכים בסמכות שניתנה לנו?

התחדשות הדעת

אם אנחנו רוצים לדעת את רצון אלוהים בחיינו, במשפחתנו ובחברה שבה אנו חיים, עלינו להיות מעורבים בתהליך של התחדשות הדעת. איננו יכולים להיות יעילים אם אנחנו נעזרים בהלך המחשבה הישן שלנו ובדרכינו הישנות לקידום מטרותיו של אלוהים. אלוהים אמר שמחשבותיו שונות ממחשבותינו ודרכיו שונות מדרכינו. עלינו להתמיד וללמוד את דבר אלוהים ולהבין את ערכיו, את עקרונותיו ואת חוקיו. עלינו לשכון בנוכחות אלוהים הזוהרת כאש עם דבר אלוהים בידינו ולזעוק אליו כדי שיגלה לנו את דרכיו. זוהי אחריותנו לחפש את הדרך שבה נוכל ליישם את נקודת מבטו של אלוהים לחיי היום-יום שלנו. עלינו לקבל את מחשבות אלוהים ואת נקודות המבט שלו. חשיבה מלכותית נדרשת בזמן הזה. האם אנחנו מוכנים לבוא בפני אלוהים, עם דבר אלוהים, לחפש ולדפוק ולבקש ממנו ללמד אותנו?

שירות

אלוהים מעניק סמכות לילדיו לידידיו ולמשרתיו. הגישה במלכות אלוהים היא גישה של שירות. דרכי אלוהים מושתתות תמיד על שירות. מלכות אלוהים היא אודות שירות אלוהים שבא לידי ביטוי בכך שאנחנו משרתים בני אדם אחרים. יהי רצון מלפני אלוהים להעניק לנו חסד להיות אנשים עם לב שמוכן לשרת. יש לנו הזדמנות להפגין את אופיו של אלוהים בדור שלנו! איזו זכות ניתנה לנו! האם אנחנו מוכנים לשרת את אלוהים על ידי כך שנשרת את הזולת?

בהתחדשות הדעת על ידי קבלת מחשבותיו של אלוהים וביישומן בחיינו אנחנו יכולים לצפות שסמכותו וכוחו בנו יתגלו ברמה גבוהה יותר. בעזרת הסמכות הזו אנחנו יכולים לשרת את האחרים ולספר להם על הבשורה של מלכות האלוהים.