הקהילה הגאה ואלוהים

מצעד הגאווה הוא מצעד הנערך מדי שנה בערים שונות ברחבי העולם, במצעד זה מציינים לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים (קהילת הלהט"ב) את מאבקם המתמשך להכרה ולשוויון זכויות, הם משתמשים במצעד זה כדי להכריז על גאוותם הרבה בזהותם המינית השונה. במצעד משתתפים בין היתר גם אנשים שאינם מתוך הקהילה הזו אך מביעים תמיכה במאבקם. כוונת הקהילה היא לשדר לציבור באמצעות המצעדים האלו מסרים ברורים של הבנה כי השוני בנטייה המינית או בזהות המגדרית איננו חסרון או בושה, עידוד יציאה מהארון והצהרה על כך שאלו הבוחרים לחיות מחוץ לארון, על אף הקשיים הכרוכים בכך, ראוי להתגאות בבחירתם וקריאה להשגת שוויון זכויות מלא לכולם בחוק ובפועל, ללא תלות בנטייה המינית או בזהות המגדרית.

המצעד הוא אירוע שמציינים בדרך כלל בחודש יוני, כהזדהות עם מהומות סטונוול, שהיו סדרה של עימותים אלימים וקשים מאוד כלפי משטרת העיר ניו יורק, במחאה על הומופוביה ואלימות קבועה ומתמשכת מצידה, כלפי הומואים וטרנסג'נדרים. 

כולנו עומדים בפני האתגר של לחיות במדינתנו עם אנשים דעתניים מאוד ובעלי עמדות והשקפות עולם שונות ומגוונות. לא פעם מצאתי את עצמי בשיחה עם אנשים יקרים לליבי שאינם מאמינים באמיתות אלוהים, על עמדתי והשקפת עולמי בנושא קהילת הלהט"ב ולצערי נוכחתי לדעת שדעותיי שונות מאוד מהמקובל ומהנורמה שבחברה שכן אני שואבת את עמדתי מהיכרותי עם דבר אלוהים ואופיו בניגוד לעולם שדבר אלוהים הוא לא זה שמנחה ומכוון את דעותיהם אלא ערכי המודרניזציה, השוויון והחירות. אנסה במאמר זה לשפוך קצת מאורו של המשיח על הנושא הרגיש הזה.

אלוהים, בורא השמים והארץ ויוצר האדם קבע חוקים הנוגעים לנישואין זמן רב בטרם החלו הרשויות להסדיר מוסד זה. אלוהים ציווה כי ”‏יעזוב איש את אביו ואת אמו ודָבַק באשתו והיו לבשר אחד‏” (‏בראשית ב’ 24‏). ובהמשך הכתובים ישוע אישר שהבאים בברית הנישואין צריכים להיות משני המינים. זכר ונקבה: "האם לא קראתם שהבורא עשה אותם זכר ונקבה מבראשית" ‏(‏מתי י"ט 4).

אלוהים התכוון שהנישואין יהיו קשר קבוע, יציב ואינטימי בין גבר לאישה. גברים ונשים נועדו להשלים זה את זה כך שכל אחד מהם יספק את הצרכים הרגשיים והמיניים של האחר, יהיו עזר כנגד האחר ויקיימו את אחת המטרות המרכזיות בנישואין שהיא מצוות פרו ורבו ולהביא יחד ילדים לעולם.‏ אלוהים ברא אותנו זכר ונקבה לא סתם. אלוהים יצר אותנו באופן פיזיולוגי ככה שזכר ונקבה מותאמים בצורה מושלמת בכל המובנים ואי אפשר להתעלם מהמובן הפיזי שבו זכר ונקבה יכולים להתרבות ואין שום דרך אחרת לעשות כן. "ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ…" (בראשית א’ 27-28)

הכתובים מגנים ושוללים יחסים מיניים שאינם בין זכר ונקבה. אנחנו מקבלים הזהרה מאוד ברורה: "ואת זכר לא תשכב…" (ויקרא י”ח 22) ולעומת זאת את המפתח לברכה: "יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך"‏ (משלי ה’ 18) אנחנו מצתווים בכתובים "התרחקו מן הזנות. כל חטא שאדם עושה הוא מחוץ לגופו. אבל הזונה חוטא לגופו שלו" (הראשונה לקורינתים ו' 18) ועוד נאמר כי "משום הזנות – כל איש ישא לו אישה וכל אישה יהיה לה בעל" (הראשונה לקורינתים ז' 2)

הכתובים אומנם אוסרים על יחסים בין אותו מין, אך הוא אינו מתיר או מעודד שנאה כלפי קהילת הלהט"ב או הומופוביה. אנחנו נקראים לנהוג בכבוד עם כל אדם (הראשונה לפטרוס ב' 17) הכתובים מכירים בכך שכולנו נולדים עם הנטייה להפר את מצוות אלוהים "לפיכך אני מוצא את החוק הזה: רצוני לעשות את הטוב, אלא שהרע עומד לפני. באדם הפנימי שבי אני שמח בתורת אלוהים, אך באיברי אני רואה חוק אחר, והוא נלחם נגד החוק שבשכלי ומשעבד אותי לחוק החטא השורר באיברי. אוי לי, אדם אומלל שכמותי. מי יצילני מגוף זה שהמות בו? תודה לאלוהים על ישוע המשיח אדוננו! ובכן, בשכלי אני עבד לתורת אלוהים, אך בבשרי אני משועבד לחוק החטא" ( רומים ז' 21-25)

דבר אלוהים קורא לנו לא לתת לגופנו לשלוט בנו, אלא למותת כל תאווה "על כן מותתו את האיברים השייכים לארץ, את הזנות והטומאה והזמה והתאווה הרעה ואת החמדנות שאינה אלא עבודת אלילים" (קולוסים ג' 5). כדי להמית תשוקות פסולות, המובילות למעשים פסולים, עלינו לחדש את מחשבותינו. אם תמיד נעסיק את שכלנו במחשבות טובות ושלום אלוהים, יהיה לנו קל יותר להיפטר ממחשבות רעות ומהחטא "סוף דבר, אחי, כל אשר אמת, כל מה שנכבד, כל דבר ישר, טהור, מלא נועם, כל אשר שמעו טוב, כל מעשה נעלה וכל דבר הראוי לשבח – באלה יהגה לבבכם" (פיליפים ד' 8)

בספר אל האפסים פסוקים 22-24 יש את "הנוסחה" עבורנו לשינוי המחשבה המתעה מהחטא לניצחון של אלוהים: בשלב הראשון עלינו "לפשוט את האדם הישן אשר התנהגותכם הראשונה כרוכה עימו והוא נשחת בתאוות מתעות" – לעקור מעלינו את החטא. להבין כי התנהגות זו אינה רצויה בעייני אלוהים ולהחליט שאנחנו לא לוקחים חלק במעשים אלה יותר.

בשלב השני עלינו "להתחדש התחדשות רוחנית בשכלכם" – כדי להשתנות עלינו ללמוד משהו חדש. עלינו לפנות לכתבי הקודש וללמוד מה נאמר בהם על החטא שאנחנו מנסים לעקור. ללמוד למה המעשים האלו הם חטא ומדוע הם אינם רצויים בעייני אלוהים. כלומר, לחדש את שכלנו ואת הבנתנו.

בשלב השלישי עלינו "ללבוש את האדם החדש הנברא כדמות אלוהים בצדקה וקדושה של אמת" – עלינו ליישם את הדבר שלמדנו בדברו. לקחת את כל המידע החדש שבידנו ולפעול כדי לקדם את הניצחון על החטא בחיינו.

flash 90
תמונה לקוחה מתוך Flash 90

לסיכום, בדבר אלוהים יש הגיון והוא מנחה את מי שיש להם דחפים הומוסקסואליים לעשות את מה שנדרש גם ממי שנמשכים לבני המין השני – "לנוס מן הזנות" (הראשונה לקורינתים ו' 18‏). אנשים בעלי נטיות הומוסקסואליות אמורים לפעול בדיוק באותה הדרך ואיך שאלוהים מנחה אותנו לעשות כדי להשביע את רצונו.