וידאו: אבירם הוא עוד יהודי ישראלי שישוע המשיח התגלה אליו