וידאו: הזמנה לכנס חיילים – "כוננות" – של מרכז נתיבה