השיטה האינדוקטיבית ללימוד הכתובים וחשיבותה עבור סטודנטים מאמינים וגוף המשיח בארץ

בתאריכים 9-12 לחודש מרץ התקיים בכפר הבפטיסטים כנס לימוד כתובים בשיטה האינדוקטיבית, אשר גובש ויצא לפועל על ידי ארגון הסטודנטים המשיחיים בארץ (FCSI).

השיטה האינדוקטיבית היא אסטרטגיית למידה המאפשרת לקוראים להבין את תוכן הטקסט המקראי לעומקו באמצעות איתור נתונים והבחנה בעובדות, ביאור הכתוב, שאילת שאלות, הסקת מסקנות ויישום השיטה בחייהם הפרטיים. ההנחה היא כי היחס לכתבי הקודש הוא בעל חשיבות עליונה בחייו של המאמין המשיחי, והשיטה האינדוקטיבית היא כלי דידקטי יעיל המאפשר לקוראים להבין את הכתובים לעומקם וכך להיכנס לנוכחות האדון ישוע ולהבין את ליבו ורצונו.

במאמר זה נתאר בהרחבה את השיטה האינדוקטיבית כפי שבאה לידי ביטוי בכנס ונתייחס להיבט נוסף של השיטה שהוא כתב היד (manuscript). ננסה להבחין אילו שינויים מתרחשים אצל הסטודנטים המאמינים כאשר הם שקועים בקריאת הטקסט, מנתחים אותו, ומהי פעולת רוח הקודש המתרחשת בליבם.

הטקסט הודפס מראש על דף נייר ללא מספרי פרקים, פסוקים והפניות, כאשר המטרה הייתה להסתכל על הטקסט מנקודת מבטם של המאמינים הראשונים שחיו בתקופת בית מקדש השני. בתקופה ההיא, הוצגו בפני האנשים שני מקורות עיקריים: תנ"ך והבשורה על פי מרקוס. לכן, כנס לימוד כתובים מוקדש לבשורת מרקוס, הרי לפי עדויות היסטוריות רבות הוכח כי היא הבשורה הראשונה אשר נכתבה אחרי התנ"ך. הסיבה שטקסט הודפס על דף נייר הייתה בכדי לדמות ככל הניתן את האופן בו אנשים קראו את הכתובים בתקופת בית שני.

לימוד אינדוקטיבי מסתמך על 3 שלבים העיקריים:

  1. הבחנה: (בשלב ראשון מזהים אך ורק את העובדות שמופיעות בטקסט ופרטים הנראים לעין, אותם ניתן לציין על הדף. כגון: שמות, מקומות, פעלים, מילים חוזרות ועוד).

  2. ביאור: (פירוש הטקסט על סמך ההבחנות שנעשו יחד עם שאילת שאלות המתבקשות לאחר שלב ההבחנה)

  3. יישום (כיצד ניתן לבצע את מה שראינו בחיי היומיום).

יחד עם זאת, סטודנטים עבדו על ניתוח הטקסט עם עטים, מדגישים ועפרונות צבעוניים. לפי עדויות רבות הסטודנטים הבחינו בתוך הבשורה על פי מרקוס, דברים חדשים שלא הבחינו בהם קודם לכן. רק נדייק שכפי שצוין לעיל, לסטודנטים הוצגו רק ספרי התנ"ך והבשורה על פי מרקוס, לכן ניתן היה לפנות למקורות בתנ"ך על מנת להיכנס לעומק הדברים ולהעמיק בקריאת הכתובים.

המניע החשוב שעמד לנגד עינינו כארגון הסטודנטים המשיחי היה להעלות על סדר היום את החשיבות בלימוד הכתובים על בסיס יומיומי. כלומר, מעבר לקריאת דבר אלוהים באופן קבוע, יש חשיבות רבה להעמיק את ההבנה של הטקסט על ידי קריאה משמעותית ועמוקה וחיפוש אחר תשובות והדרכת האדון.

הכיתות חולקו לפי השפות בהן דיברו הסטודנטים: עברית, ערבית ואנגלית. לסטודנטים הייתה הזדמנות ללמוד את בשורת מרקוס ביחד, בו זמנית, לפי הכללים והשלבים של השיטה האינדוקטיבית.

בחלק זה נביא בפניכם מספר עדויות של סטודנטים אשר לקחו חלק בלימוד במהלך הכנס. סטודנטית דוברת עברית העידה שהיה כל כך מדהים לעקוב פסוק אחר פסוק, מילה אחר מילהלראות את ההקשר העמוק יותר עם הפניות תנ"כיות, להסתכל על הטקסט מתוך פרספקטיבה אחרת, לענות על השאלות תוך כדי הסתכלות בטקסט ולתת לכתובים להסביר את עצמם.

סטודנטית נוספת דוברת עברית המגיעה מרקע דתי לשעבר, הבינה לראשונה את משמעות הביטוי "אדון השבת" וזאת לאחר שהתפללה לפני השיעור עם אחות מאמינה וביקשה מהאדון אור על עניין השבת.

סטודנט אחר דובר ערבית חילק שהשיטה עזרה לו להבין את הכתובים ברמה עמוקה יותר ולראות את הטקסט בעיניים אחרות. בקהילתו הם כבר התחילו להשתמש בשיטה האינדוקטיבית במסגרת של אסיפות הצעירים.

אחד מהסטודנטים בינלאומיים אמר: "הכנס היה לברכה גדולה למעני. השתתפתי בכנס ראשון שנה שעברה וקיבלתי החלטה להגיע פעם שנייה לרמה "ב" של מרקוס (פרקים 6-10). כל פעם שנגענו בטקסט בשיטה אינדוקטיביתהתפלאתי לראות נקודות נוספות בתוך הפסוקים. הכנס הכשיר אותי לחשוב על הכתובים מפרספקטיבות שונות ולהעריך את עבודת האדון".

המדריך לא כיהן בתפקידו כמטיף או פרשן, אלא נתן כיוון לכיתה ובסופו של דבר חיפש את התשובות ואת האמת יחד עם איתם. עובדה זו לא פוסלת את העובדה כי ההכנה לכנס דרשה הכנות מקדימות רבות וזמן לא מבוטל שהשקיעו המדריכים באופן אישי. אנו כארגון מעריכים מאוד את מדריכי הכנס שהיו חמישה עשר במספר ותרמו מזמנם ומיכולתם להצלחת הכנס. הסטודנטים הראו מוכנות וצימאון להכיר יותר את הכתובים, ובכך היו לב אחד עם המדריכים. הם ניתחו את הטקסטים באופן מרשים ונראה כי למדו היטב להשתמש בכלי של השיטה האינדוקטיבית. תקוותנו היא שיוכלו להשתמש בשיטה זו גם בקריאה היום יומית של הכתובים ולגדול באדון.

שיתוף
FCSI is a ministry that was started in 1980 to be a light and salt in campuses and to more than 320,000 students in Israel. FCSI activities include Bible studies on campuses across the country and conferences that focus on training, evangelism and networking.