כתבים כתבות של ברוך מעוז

ברוך מעוז

Baruch Maoz
40 כתבות 0 הערות

ויאמר יהוה לנוח, "בוא אתה וכל ביתך אל התיבה... מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה-שבעה, איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא, שניים, איש ואשתו. גם מעוף השמיים שבעה-שבעה, זכר ונקבה, לחיותו זרע על פני כל הארץ."

הגענו לנקודת מפנה נוספת בהיסטוריה שהכתובים מציגים: אלה תולדות נוח. תולדות אלה נמשכות לבניו, כולל תולדות שֵׁם כי, כפי שכבר אמרנו, כתבי-הקודש מלמדים אותנו לחשוב במונחים של יחידות חברתיות שבראשן עומד דמות מייצגת. נוח הוא ראשה של האנושות החדשה שקמה אחרי המבול. אחריו יבוא שֵׁם.

הגענו לנקודת מפנה נוספת בהיסטוריה שהכתובים מציגים: אלה תולדות נוח. תולדות אלה נמשכות לבניו, כולל תולדות שֵׁם כי, כפי שכבר אמרנו, כתבי-הקודש מלמדים אותנו לחשוב במונחים של יחידות חברתיות שבראשן עומד דמות מייצגת. נוח הוא ראשה של האנושות החדשה שקמה אחרי המבול. אחריו יבוא שֵׁם.

ויאמר יהוה, "לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר. והיו ימיו מאה ועשרים שנה." הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי-כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. המה הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם.

קטע זה מביא לנו את תולדות האנושות מזרע אדם, עד לתולדות האנושות החדשה שקמה מזרע נוח אחרי המבול.

והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד. הנה כך מתארים הכתובים את מערכת היחסים האינטימית ביותר שבין גבר לאישה. לא כאמצעי לסיפוק תאווה אלא במונחים של קרבה, של הקרבה הדדית, של נתינה מצד שני בני הזוג, חשיפה-מחדש לאחר שלמדו עקב החטא להתבייש זה מפני זו. האדם ידע את חווה אשתו. הם "ידעו" זו את זה הכרה מעמיקה, מחייבת ומחבקת. הכתובים משתמשים בביטוי "לדעת" כפסגת היחסים שבין אלוהים לאדם.

איננו יודעים מדוע יש רֶשע בעולם אבל פרק זה מספר לנו ממתי הוא קיים וכיצד כיצד פלש להיסטוריה. "פלש" היא המילה הנכונה על-אף שאנחנו יודעים שהוא משרת, בניגוד לרצונו, את מטרותיו הקדושות והנבונות של אלוהים.

ויכוּלו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ... ויברך אלוהים את-יום השביעי, ויקדש אותו. כל יום מימי חיינו שייך לאלוהים, אבל בחסדו אלוהים ייעד לעצמו יום אחד משבעה והתיר לנו את יתר הימים לעיסוקינו. זה בדיוק פירוש המילה לקדש.

ברוך כותב: "להיות זקן קהילה פירושו להיות משרת ציבור. על זקן הקהילה מוטלות משימות חשובות שלעליו להיות נכון לוותר על נוחיותו למען הקהל שאותו הוא משרת. תפקיד הזקן מוטל על ידי אלוהים ולכן יש להתייחס אליו בכובד ראש."

ספר בראשית מניח יסודות ומגדיר מושגים מרכזיים שעל-פיהם ניתן להבין את מסר הכתובים כולם. פה לראשונה אנו פוגשים מושגים כגון אלוהים, ברית וחטא. פה אנו לומדים לראשונה על חובת האדם לאלוהים, על שכר ועונש, על חסד ועל-כך שאלוהים מנהל את כל המתרחש (מה שנקרה ההשגחה העליונה). פה אנו לומדים כיצד יש להתייחס לעולם החומרי, את חשיבות המשפחה והעם ועל מעמדו של ראש המשפחה או העם. פה מוצג ההסבר לכאב ולסבל שבעולם ומוצגת התקווה שהכול ישוב להיות אחרת.