כתבים כתבות של דן ודליה אלון

דן ודליה אלון


8 כתבות 0 הערות

כולנו יודעים שהכוח שהעיר את ישוע מהמתים הוא הכוח החזק ביותר בעולם והוא זה שיכול לפעול בנו ודרכנו גם היום!!! אך רק אם ניתן לו את עצמנו באופן מוחלט ונאפשר לו להשתמש בנו ככלים של אור ואמת וכמובן עם אמונה.

כולנו רוצים לחוות התעוררות רוחנית. השאלה היא – האם אנו מוכנים לעמוד בתנאים אלה??? האם אנו מוכנים לוותר על תוכניותינו, רצונותינו, מעמדנו – בקיצור, לוותר על האגו שלנו ולהכנע לרצון אלוהים???

הבסיס ליחס נכון של בני אדם עם אלהים ועם בני אדם אחרים הוא אהבה! מלה גדולה ונשגבה... אבל, רבים מאיתנו נידחו ע"י בני אדם במהלך חיינו, בילדותנו, התבגרותנו או אף בהיותנו בוגרים. אויב נפשנו הוא זה שגרם וגורם לבני אדם לדחות אחד את השני, אך... אלהים, דרך ישוע, אוהב ומקבל אותנו ולכן עלינו להתמקד באהבתו ובקבלתו אותנו אליו, ולא בדחיה של בני אדם. לא חשוב מה אנשים חושבים ואומרים עלינו, הם לא ישפטו אותנו. חשוב מה אלהים חושב ואומר עלינו. הוא אלוהי האהבה וגם אלוהי המשפט.

כמאמינים קשה לנו לקבל את העובדה שאלהים – אש אכלה הוא! רובנו רוצים לראות אותו כאלהים של אהבה בלבד. נכון שהוא אל אהבה אך גם אלהי משפט - ואיך עלינו לעבוד אותו?

הכל התחיל בגן עדן. אדם וחוה קיבלו הוראה מאלהים, לא לאכול את הפרי מעץ הדעת. הם אכלו ונפלו בחטא של מרד נגד אלהים. כולנו כצאצאיהם נפלנו במרד בעקבותיהם. חוה חטאה בכך שפעלה באופן עצמאי מבלי לכבד את צו אלהים ומבלי לשתף את בעלה בדילמה שנקלעה אליה - ואדם נפל בכך ששיתף איתה פעולה, לא לקח אחריות עליו ולא עורר אותה לציית לדבר אלהים. חוסר יראת ה' הרחיקה אותם מאלהים. חוסר יראת ה' עלולה להרחיק גם אותנו מאלהים.

דן ודליה כותבים, ״ברגע שהגענו לאמונה בישוע ונולדנו מחדש, נכנסנו למלחמה רוחנית עם השטן. אויב נפשנו מחפש כל דרך אפשרית להכשיל אותנו, להרחיק אותנו מאלהים, להחזיר אותנו אחורה לעבר שלנו...״

מסר של עידוד לאחינו/אחיותינו הגויים המאמינים בישוע.

לאחרונה נחגג בארץ ובעולם חג החנוכה. כיהודים וישראלים שחגגו חג זה במשך שנים רבות, וכמאמינים במשיח ישוע, רצינו להביע כמה מחשבות שלנו לגבי חג זה.