כתבים כתבות של


1 כתבות 0 הערות

מעיין כותבת, ״כאשר אתם מביטים סביבכם בקהילה, אתם עשויים להבחין במספר גדל והולך של פנסיונרים. לא רק שקהילות החלו לגדול מספרית, אלא שבכל קהילה יש ייצוג של כל שכבות הגיל.״