כתבים כתבות של צוות מעוז ישראל

צוות מעוז ישראל


25 כתבות 0 הערות
video

איגרת השנייה אל טימותיאוס מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

איגרת הראשונה אל טימותיאוס מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

איגרת השנייה אל התסלוניקים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

אגרת הראושנה אל התסלוניקים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

איגרת אל הקולוסים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

אגרת אל הפיליפים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

אגרת אל האפסים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

אגרת אל הגלטים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

איגרת שאול השנייה אל הקורינתים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

וידאו המרכז לקט פסוקים בנושא עצלנות. "מי שאינו רוצה לעבוד, גם אל יאכל. כי שמענו שיש הולכי בטל ביניכם שאינם עובדים כלל, אלא מתעסקים בהבלים" (השנייה אל התסלוניקים ג' 10-11)