כתבים כתבות של צוות מעוז ישראל

צוות מעוז ישראל


36 כתבות 0 הערות
video

וידאו המרכז לקט פסוקים בנושא עצלנות. "מי שאינו רוצה לעבוד, גם אל יאכל. כי שמענו שיש הולכי בטל ביניכם שאינם עובדים כלל, אלא מתעסקים בהבלים" (השנייה אל התסלוניקים ג' 10-11)
video

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

"לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. אני אדוני" (ויקרא י"ט 16)
video

אגרת אל הרומים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

ספר מעשי השליחים מוקלט במלואו - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי יוחנן מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי לוקס מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי מרקוס מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

סינגל חדש של יריב גולדמן מבית היוצר של "מעוז" - האזנה נעימה!
video

הבשורה על פי מתי מוקלטת במלואה - האזנה נעימה