כתבים כתבות של מנו קלישר

מנו קלישר

Meno Kalisher
4 כתבות 0 הערות
מנו קלישר הוא יליד ישראל, והרועה של קהילת בית גאולה בירושלים. הקהילה הוקמה במאי 1991 והיא מורכבת מיהודים וגויים משיחיים, אשר משרתים את האדון ישוע המשיח.

משיחיים רבים מתחבטים קשות בנושא הדרכת אלוהים. מדוע? לא משום שאינם חושבים שאלוהים מדריך מאמינים, אלא דווקא משום שהם בטוחים שאלוהים מדריך את המאמינים בו והרוצים לעשות את רצונו. ספרים, ידידים ודרשות לרוב מתארים כיצד אלוהים הדריך אחרים. הבעיה, אם כן, איננה שאלוהים אינו מדריך, אלא החשש שלא יבינו הדרכה זאת כיאות, שיטעו באשר למשמעותה.

כדי שהקהילה תגדל ותתפתח יש להקפיד על הצגה ברורה של הבשורה, להתמקד בהוראת דבר אלוהים, לשקוד על ההתחברות, בציעת הלחם ותפילות, לנחל אורח חיים משיחי ולמנות הנהגה רוחנית יראת אלוהים

כל מועד (חג) מציין תחנה אחת בתוך תוכנית הישועה של המשיח ישוע הכוללת כפרת חטאים, ניקיון עם ישראל מטומאתו והעמדתו בתפקיד המקורי שבעבורו אלוהים בחר בו – ממלכת כוהנים וגוי קדוש בקרב העמים. כל המועדים הם סמל וצל כדי ללמד ולהצביע על האירוע האמיתי שעתיד להתרחש בעתיד.

משל הנוכחי הינו שלישי בסדרה של משלים המציינים את משפט אלוהים על אלו השומעים את הבשורה ודוחים אותה בחוצפתם.