בלוגים קהילתיים

בלוגים קהילתיים

video

איגרת יוחנן השנייה מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

איגרת יוחנן הראשונה מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

איגרת פטרוס השנייה מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!

קבוצת פעילים כאן בארץ השיקו פרויקט שנועד בדיוק לשם כך. לציבור אנחנו "קמפיין נגד אפליה – גם אנחנו יהודים", אבל בינינו אנחנו קוראים לעצמנו "נשארנו יהודים". אנחנו מאמינים בישוע ונשארנו יהודים.
video

איגרת פטרוס הראשונה מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

איגרת יעקב מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

איגרת אל העברים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

איגרת אל פילימון מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!

מעיין כותבת, ״כאשר אתם מביטים סביבכם בקהילה, אתם עשויים להבחין במספר גדל והולך של פנסיונרים. לא רק שקהילות החלו לגדול מספרית, אלא שבכל קהילה יש ייצוג של כל שכבות הגיל.״
video

איגרת אל טיטוס מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!