לימוד

אורנה כותבת, ״יש לי תחושה שמגילת רות מתגשמת בימינו פעם נוספת. נעמי מזכירה לי את עם ישראל. מה שקרה לעמנו לאורך הדורות, קרה גם לנעמי.״

ספר בראשית מניח יסודות ומגדיר מושגים מרכזיים שעל-פיהם ניתן להבין את מסר הכתובים כולם. פה לראשונה אנו פוגשים מושגים כגון אלוהים, ברית וחטא. פה אנו לומדים לראשונה על חובת האדם לאלוהים, על שכר ועונש, על חסד ועל-כך שאלוהים מנהל את כל המתרחש (מה שנקרה ההשגחה העליונה). פה אנו לומדים כיצד יש להתייחס לעולם החומרי, את חשיבות המשפחה והעם ועל מעמדו של ראש המשפחה או העם. פה מוצג ההסבר לכאב ולסבל שבעולם ומוצגת התקווה שהכול ישוב להיות אחרת.

משיחיים רבים מתחבטים קשות בנושא הדרכת אלוהים. מדוע? לא משום שאינם חושבים שאלוהים מדריך מאמינים, אלא דווקא משום שהם בטוחים שאלוהים מדריך את המאמינים בו והרוצים לעשות את רצונו. ספרים, ידידים ודרשות לרוב מתארים כיצד אלוהים הדריך אחרים. הבעיה, אם כן, איננה שאלוהים אינו מדריך, אלא החשש שלא יבינו הדרכה זאת כיאות, שיטעו באשר למשמעותה.

פאולוס היה אדם חזק, תקיף, עקשן. אבל היה בו חום אנושי אמתי. הוא ידע לאהוב ולא היסס לעשות זאת. הוא מכנה כאן את טימותאוס ילדי שלי.

ברוך מציב מפנינו שאלות מעניינות: "לכל קהילה יש תכניות ותקוות. איך מבטאים את התכניות האלה במספרים? מדוע חשוב שלקהילה יהיה תקציב מסודר? כיצד עוקבים אחר ההיבט הכספי של ביצוע תכניות הקהילה?"

פאולוס ידע לכבד אחרים ולקדם אותם. הוא לא חש מאוים על-ידי הישגי קודמיו או אלו של הצעירים ממנו. בכך הוא משמש לנו דוגמא מאתגרת וברורה.

כולנו רוצים לחוות התעוררות רוחנית. השאלה היא – האם אנו מוכנים לעמוד בתנאים אלה??? האם אנו מוכנים לוותר על תוכניותינו, רצונותינו, מעמדנו – בקיצור, לוותר על האגו שלנו ולהכנע לרצון אלוהים???
video

ההוכחה הטובה ביותר לכך שהעולם נברא בשישה ימים רגילים בני 24 שעות!

החזק בנאמנות ובְּאהבה במשיח ישוע בתבנית המלים הבריאוֹת ששמעת ממני. שמור באמצעות רוח הקודש ששוכן בנו על מה שנמסר לך למשמרת.

כדי שהקהילה תגדל ותתפתח יש להקפיד על הצגה ברורה של הבשורה, להתמקד בהוראת דבר אלוהים, לשקוד על ההתחברות, בציעת הלחם ותפילות, לנחל אורח חיים משיחי ולמנות הנהגה רוחנית יראת אלוהים