לימוד

פאולוס ידע לכבד אחרים ולקדם אותם. הוא לא חש מאוים על-ידי הישגי קודמיו או אלו של הצעירים ממנו. בכך הוא משמש לנו דוגמא מאתגרת וברורה.

כולנו רוצים לחוות התעוררות רוחנית. השאלה היא – האם אנו מוכנים לעמוד בתנאים אלה??? האם אנו מוכנים לוותר על תוכניותינו, רצונותינו, מעמדנו – בקיצור, לוותר על האגו שלנו ולהכנע לרצון אלוהים???
video

ההוכחה הטובה ביותר לכך שהעולם נברא בשישה ימים רגילים בני 24 שעות!

החזק בנאמנות ובְּאהבה במשיח ישוע בתבנית המלים הבריאוֹת ששמעת ממני. שמור באמצעות רוח הקודש ששוכן בנו על מה שנמסר לך למשמרת.

כדי שהקהילה תגדל ותתפתח יש להקפיד על הצגה ברורה של הבשורה, להתמקד בהוראת דבר אלוהים, לשקוד על ההתחברות, בציעת הלחם ותפילות, לנחל אורח חיים משיחי ולמנות הנהגה רוחנית יראת אלוהים

כמאמינים קשה לנו לקבל את העובדה שאלהים – אש אכלה הוא! רובנו רוצים לראות אותו כאלהים של אהבה בלבד. נכון שהוא אל אהבה אך גם אלהי משפט - ואיך עלינו לעבוד אותו?

דברי הגות יומיים: האיגרת השנייה לטימותאוס פרק א' פסוקים 10-12

הקהילה היא המקום שבו ניתנת לנו הזדמנות פז לשרת אחרים, וזוהי אחת הסיבות שעלינו להגיע לאספותיה. כך אנו תורמים לפעילות הקהילה ומעודדים זה את זה. אלוהים הבטיח לברך את אלה שמשקיעים מאמץ ואמצעים למענו.

איכר שעובד קשה חייב להיות הראשון שמשתתף בפרי עבודתו. חשוֹב על מה שאני אומר כי אלוהים ייתן לך חכמה בכל דבר. זכור את ישוע המשיח, שהוקם מהמתים, שהוא מצאצאי דוד על פי הבשורה שאני מבשר ושלמענה אני סובל בכבלים כמו פושע. אבל המסר של אלוהים אינו כבול, לכן את הכול אני סובל למען אלו שנבחרו, כדי שגם הם ייקחו חלק בָּישועה במשיח ישוע עם כבוד נצחי.

אם נבחן היטב את מהלך יומה של "אשת החיל" נגלה שאין מדובר בדמות שמצטיינת באופן חריג בתכונותיה הטובות אלא באישה שיודעת לבחור באופן טוב ונכון. תכונה היא עניין מולד. לעומת זאת, התנהגות היא דבר נרכש ונשלט.