לימוד

למה קל לנו לקבל כמעט כל אמונה, וכל תורה, כמה שתיהיה זרה ואף מנוגדת לתורה של משה, מלבד האמונה בישוע המשיח, בן האלוהים, המכפר על כל חטאותנו ואוהב אותנו באהבה נצחית?

חג פורים הוא חג המציין את אסתר המלכה, את מרדכי ואת ניצחונם מול המזימה שנרקמה נגד היהודים בפרס במאה ה-5 לפני הספירה, אבל המסר של החג רלוונטי גם היום.

ויכוּלו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ... ויברך אלוהים את-יום השביעי, ויקדש אותו. כל יום מימי חיינו שייך לאלוהים, אבל בחסדו אלוהים ייעד לעצמו יום אחד משבעה והתיר לנו את יתר הימים לעיסוקינו. זה בדיוק פירוש המילה לקדש.

אורנה כותבת, ״יש לי תחושה שמגילת רות מתגשמת בימינו פעם נוספת. נעמי מזכירה לי את עם ישראל. מה שקרה לעמנו לאורך הדורות, קרה גם לנעמי.״

ספר בראשית מניח יסודות ומגדיר מושגים מרכזיים שעל-פיהם ניתן להבין את מסר הכתובים כולם. פה לראשונה אנו פוגשים מושגים כגון אלוהים, ברית וחטא. פה אנו לומדים לראשונה על חובת האדם לאלוהים, על שכר ועונש, על חסד ועל-כך שאלוהים מנהל את כל המתרחש (מה שנקרה ההשגחה העליונה). פה אנו לומדים כיצד יש להתייחס לעולם החומרי, את חשיבות המשפחה והעם ועל מעמדו של ראש המשפחה או העם. פה מוצג ההסבר לכאב ולסבל שבעולם ומוצגת התקווה שהכול ישוב להיות אחרת.

משיחיים רבים מתחבטים קשות בנושא הדרכת אלוהים. מדוע? לא משום שאינם חושבים שאלוהים מדריך מאמינים, אלא דווקא משום שהם בטוחים שאלוהים מדריך את המאמינים בו והרוצים לעשות את רצונו. ספרים, ידידים ודרשות לרוב מתארים כיצד אלוהים הדריך אחרים. הבעיה, אם כן, איננה שאלוהים אינו מדריך, אלא החשש שלא יבינו הדרכה זאת כיאות, שיטעו באשר למשמעותה.

פאולוס היה אדם חזק, תקיף, עקשן. אבל היה בו חום אנושי אמתי. הוא ידע לאהוב ולא היסס לעשות זאת. הוא מכנה כאן את טימותאוס ילדי שלי.

ברוך מציב מפנינו שאלות מעניינות: "לכל קהילה יש תכניות ותקוות. איך מבטאים את התכניות האלה במספרים? מדוע חשוב שלקהילה יהיה תקציב מסודר? כיצד עוקבים אחר ההיבט הכספי של ביצוע תכניות הקהילה?"

פאולוס ידע לכבד אחרים ולקדם אותם. הוא לא חש מאוים על-ידי הישגי קודמיו או אלו של הצעירים ממנו. בכך הוא משמש לנו דוגמא מאתגרת וברורה.

כולנו רוצים לחוות התעוררות רוחנית. השאלה היא – האם אנו מוכנים לעמוד בתנאים אלה??? האם אנו מוכנים לוותר על תוכניותינו, רצונותינו, מעמדנו – בקיצור, לוותר על האגו שלנו ולהכנע לרצון אלוהים???