לימוד

הגענו לנקודת מפנה נוספת בהיסטוריה שהכתובים מציגים: אלה תולדות נוח. תולדות אלה נמשכות לבניו, כולל תולדות שֵׁם כי, כפי שכבר אמרנו, כתבי-הקודש מלמדים אותנו לחשוב במונחים של יחידות חברתיות שבראשן עומד דמות מייצגת. נוח הוא ראשה של האנושות החדשה שקמה אחרי המבול. אחריו יבוא שֵׁם.

הגענו לנקודת מפנה נוספת בהיסטוריה שהכתובים מציגים: אלה תולדות נוח. תולדות אלה נמשכות לבניו, כולל תולדות שֵׁם כי, כפי שכבר אמרנו, כתבי-הקודש מלמדים אותנו לחשוב במונחים של יחידות חברתיות שבראשן עומד דמות מייצגת. נוח הוא ראשה של האנושות החדשה שקמה אחרי המבול. אחריו יבוא שֵׁם.

ויאמר יהוה, "לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר. והיו ימיו מאה ועשרים שנה." הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי-כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. המה הגיבורים אשר מעולם, אנשי השם.

קטע זה מביא לנו את תולדות האנושות מזרע אדם, עד לתולדות האנושות החדשה שקמה מזרע נוח אחרי המבול.

עלינו לזעוק לאלוהים שישפוך עלינו את רוחו! אנחנו זקוקים לרוח הקודש יותר מתמיד. אם אנחנו מחפשים את קרבת אלוהים מדי יום ביומו ומאפשרים לו להחיות אותנו בנוכחות שלו, תלווה אותנו התעוררות מאלוהים לכל מקום שנלך.

כל תקופה בחיינו צריכה להיות מונחית על ידי אלוהים ומאופיינת בהדרכתו. אלוהים רוצה לגלות לילדיו את מטרותיו ואת כוונותיו בכל תקופה.

מה אנחנו מצפים לראות בעתיד? בציפייה טמון כוח! מה מצפה אלוהים מאיתנו? כיצד פועל אלוהים בישראל? כיצד פועל אלוהים בחייך? מה מניע את פעולותינו ומה מאיץ בנו כשאנחנו מתעוררים בבוקר? אני מאמין שכל אחד מאיתנו משתוקק לדבר אחד בטוח והוא – בהירות! איש מאיתנו אינו חפץ להיות מוגבל בראייתו.

והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד. הנה כך מתארים הכתובים את מערכת היחסים האינטימית ביותר שבין גבר לאישה. לא כאמצעי לסיפוק תאווה אלא במונחים של קרבה, של הקרבה הדדית, של נתינה מצד שני בני הזוג, חשיפה-מחדש לאחר שלמדו עקב החטא להתבייש זה מפני זו. האדם ידע את חווה אשתו. הם "ידעו" זו את זה הכרה מעמיקה, מחייבת ומחבקת. הכתובים משתמשים בביטוי "לדעת" כפסגת היחסים שבין אלוהים לאדם.

איננו יודעים מדוע יש רֶשע בעולם אבל פרק זה מספר לנו ממתי הוא קיים וכיצד כיצד פלש להיסטוריה. "פלש" היא המילה הנכונה על-אף שאנחנו יודעים שהוא משרת, בניגוד לרצונו, את מטרותיו הקדושות והנבונות של אלוהים.

למה קל לנו לקבל כמעט כל אמונה, וכל תורה, כמה שתיהיה זרה ואף מנוגדת לתורה של משה, מלבד האמונה בישוע המשיח, בן האלוהים, המכפר על כל חטאותנו ואוהב אותנו באהבה נצחית?