לימוד

video

איגרת שאול השנייה אל הקורינתים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!
video

אגרת שאול הראשונה אל הקורינתים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!

משיחיים רבים מתחבטים קשות בנושא הדרכת אלוהים. מדוע? לא משום שאינם חושבים שאלוהים מדריך מאמינים, אלא דווקא משום שהם בטוחים שאלוהים מדריך את המאמינים בו והרוצים לעשות את רצונו. ספרים, ידידים ודרשות לרוב מתארים כיצד אלוהים הדריך אחרים. הבעיה, אם כן, איננה שאלוהים אינו מדריך, אלא החשש שלא יבינו הדרכה זאת כיאות, שיטעו באשר למשמעותה.
video

אגרת אל הרומים מוקלטת במלואה - האזנה נעימה!

כולנו רוצים לחוות התעוררות רוחנית. השאלה היא – האם אנו מוכנים לעמוד בתנאים אלה??? האם אנו מוכנים לוותר על תוכניותינו, רצונותינו, מעמדנו – בקיצור, לוותר על האגו שלנו ולהכנע לרצון אלוהים???
video

ספר מעשי השליחים מוקלט במלואו - האזנה נעימה!

ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוכו המים, וייסכרו מעיינות תהום וארובות השמיים וייכלא הגשם מן השמיים. וישובו המים מעל הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה חמישים ומאת יום. ותנח התיבה בחודש השביעי, בשבעה-עשר יום לחודש, על הרי אררט.

כמאמינים קשה לנו לקבל את העובדה שאלהים – אש אכלה הוא! רובנו רוצים לראות אותו כאלהים של אהבה בלבד. נכון שהוא אל אהבה אך גם אלהי משפט - ואיך עלינו לעבוד אותו?

פרק זה נחשב לפרק אסור בקרב היהדות האורתודוכסית. זו אף ביטלה את הקראתו כחלק מן ההפטרה בבתי הכנסת. מדוע? התשובה נמצאת בתוך הפרק ואנו נבחן אותה ביראת כבוד לאלוהים אשר אִפשר לנו לקרוא את דברו ובחסדו גם להבין מהו רצונו.

כל תקופה בחיינו צריכה להיות מונחית על ידי אלוהים ומאופיינת בהדרכתו. אלוהים רוצה לגלות לילדיו את מטרותיו ואת כוונותיו בכל תקופה.