הקהילה הערבית הנוצרית

הקהילה הערבית הנוצרית

ב-29 באפריל, 2017 התקיים ערב הלל משותף בעברית-וערבית באולם הפביליון שבירושלים. ערב ההלל הונחה על ידי מדריכי הלל ומוזיקאים מהקהילה הישראלית משיחית והקהילה הפלסטינית נוצרית.

רועה הקהילה סאלים שלאש נולד וגדל כנוצרי קתולי בנצרת. הוא הוכשר להיות סוכן נסיעות באוניברסיטה העברית. במהלך חייו עבד בכמה מקומות עבודה, בין היתר,...

המכללה האוונגלית בנצרת הזמינה ב-7 באפריל את הכומר, ד"ר ראווי זכריאס, להרצות על ייחודו של ישוע מנצרת. בהרצאה נכחו 250 אנשים לפחות, רובם היו אנשים צעירים עם שאלות עתיקות-יומין.

כ-33 אלף תלמידים ישובו אל ספסל הלימודים לאחר שהושג הסכם תקציבי עם משרד החינוך. שנת הלימודים נפתחה אולם דלתות בתי הספר הנוצריים נותרו סגורות. לדברי...

הצהרה של אקדמאים ערביים המביעה את תמיכתם בבתי הספר "הפרטיים" בחברה הערבית בישראל ואת הזדהותם עם דרישותיהם. בתי ספר אלה המלמדים 33,000 תלמידים, עדיין נלחמים לקבל את המימון המגיע להם ממשרד החינוך, באופן שוויוני כמו בתי הספר דומים בקהילה היהודית.

בתי ספר נוצריים בישראל סובלים מקיצוצים חמורים בתקציב בשנים האחרונות. בתי ספר נוצריים מקבלים ממשרד החינוך רק 34% מהעלות בבתי ספר ציבוריים דומים בעוד ההסדר הראשוני קרא לתקצוב של 60% - 75%. עכשיו משרד החינוך מפחית את גובה שכר הלימוד שבתי ספר יוכלו לגבות.

בנצרת – עירו של ישוע – יתקיים ב-6 ביוני כנס על אמונה מתקבלת על הדעת. "כן, עדיין מתקבל על הדעת להאמין באלוהים למרות המצב", אמר ג'ורג' עבדו הדובר העיקרי בכנס. ג'ורג' עבדו כותב על אפולוגטיקה באתר www.thabet.net.