סרטוני וידאו

סרטוני וידאו

video

עדותו של אריה בר דוד, יליד 1947, מאמין מגיל 0, דור שלישי של מאמינים בארץ.
video

עדותו של דוד לודן, מנהל עמותת "קמתי" ומנצח מקהלה. גר בנתניה. מאמין בישוע משנת 1975.
video

עדותו של חנוך מעוז, מאמין מזה 35 שנה, שנלחם בארץ במלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור ומלחמת שלום הגליל הראשונה.
video

ניק וו'גיקיק הינו אדם ללא ידיים ורגליים אשר בחייו והרצאותיו מוכיח כי השמחה שלו לא נטוייה בנסיבות החיים, אלא באלוהים.
video

מי באמת מייצג את אלוהים?
video

סרטון עם חומר למחשבה... צפייה מהנה!

וידאו "ילד יולד לנו" מתוך הפסטיבל המשיחי "הכוכב נולד"
video

וידאו המרכז לקט פסוקים בנושא עצלנות. "מי שאינו רוצה לעבוד, גם אל יאכל. כי שמענו שיש הולכי בטל ביניכם שאינם עובדים כלל, אלא מתעסקים בהבלים" (השנייה אל התסלוניקים ג' 10-11)
video

וידאו "הוא יבוא אל שלו" מתוך הפסטיבל המשיחי "הכוכב נולד"
video

סמינר אודות "חיי קהילה" - סרטון זה עוסק בנושא אספות הקהילה