סרטוני וידאו

סרטוני וידאו

video

ניק וו'גיקיק הינו אדם ללא ידיים ורגליים אשר בחייו והרצאותיו מוכיח כי השמחה שלו לא נטוייה בנסיבות החיים, אלא באלוהים.
video

מי באמת מייצג את אלוהים?
video

סרטון עם חומר למחשבה... צפייה מהנה!

וידאו "ילד יולד לנו" מתוך הפסטיבל המשיחי "הכוכב נולד"
video

וידאו המרכז לקט פסוקים בנושא עצלנות. "מי שאינו רוצה לעבוד, גם אל יאכל. כי שמענו שיש הולכי בטל ביניכם שאינם עובדים כלל, אלא מתעסקים בהבלים" (השנייה אל התסלוניקים ג' 10-11)
video

וידאו "הוא יבוא אל שלו" מתוך הפסטיבל המשיחי "הכוכב נולד"
video

סמינר אודות "חיי קהילה" - סרטון זה עוסק בנושא אספות הקהילה
video

סמינר אודות "חיי קהילה" - סרטון זה עוסק בנושא ההוראה בקהילה
video

סמינר "חיי קהילה" - סרטון זה מתמקד בנושא בעלי המשרות בקהילה
video

"לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. אני אדוני" (ויקרא י"ט 16)