סרטוני וידאו

סרטוני וידאו

video

וידאו המרכז לקט פסוקים בנושא עצלנות. "מי שאינו רוצה לעבוד, גם אל יאכל. כי שמענו שיש הולכי בטל ביניכם שאינם עובדים כלל, אלא מתעסקים בהבלים" (השנייה אל התסלוניקים ג' 10-11)
video

וידאו "הוא יבוא אל שלו" מתוך הפסטיבל המשיחי "הכוכב נולד"
video

סמינר אודות "חיי קהילה" - סרטון זה עוסק בנושא אספות הקהילה
video

סמינר אודות "חיי קהילה" - סרטון זה עוסק בנושא ההוראה בקהילה
video

סמינר "חיי קהילה" - סרטון זה מתמקד בנושא בעלי המשרות בקהילה
video

"לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. אני אדוני" (ויקרא י"ט 16)
video

פרק עשירי בנושא הפלות בחסות "שטח חדש". נושא מורכב השנוי במחלוקת. הכנסו לפרק כדי לשמוע עוד... "כי אתה קנית כליותי, תסוכני בבטן אמי. יד אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך, ונפשי יודע מאוד" (תהילים קל"ט 13-14)
video

אבירם הגשים את חלומו להיות שדרן רדיו. בעודו משדר ברדיו חיפה וברדיו קול הים האדום הוא הבין שזה לא ממלא לו את הריקנות שבפנים, הוא הבין כי חייב להיות משהו מעבר להישגים גישמיים בחיים. הוא החל לחפש אחר אלוהים עד שבסופו של דבר אלוהים מצא אותו!
video

בן אלוהים? איך לאלוהים יכול להיות בן? זה לא פאגאני?
video

עדותה המרגשת של אנסטסיה על חיפוש אחר האמת וההקלה והפיתרון שהיא מצאה בישוע המשיח!