סרטוני לימוד

סרטוני לימוד

video

להתערב / לכעוס מריב שלא שייך לך זה כמו להחזיק באזניים של כלב - לא מומלץ!
video

סמינר אודות "חיי קהילה" - סרטון זה עוסק בנושא אספות הקהילה
video

סמינר אודות "חיי קהילה" - סרטון זה עוסק בנושא ההוראה בקהילה
video

סמינר "חיי קהילה" - סרטון זה מתמקד בנושא בעלי המשרות בקהילה
video

בן אלוהים? איך לאלוהים יכול להיות בן? זה לא פאגאני?
video

ישעיהו פרק נ"ג, המוכר גם כ-"הפרק האסור", הינו פרק המנבא על דחייתו של המשיח על ידי עמו ישראל… ההפטרה היא קטע מספרי הנביאים שנהוג לקרוא בציבור בבית הכנסת בשבתות, במועדי ישראל, ולעיתים גם בתעניות ציבור במנחה, לאחר סיום הקריאה בתורה. "הפרק האסור" (כאמור, ישעיהו נ"ג) הוא פרק שאותו הפסיקו לקרוא בבתי הכנסת לאחר זמנו של ישוע. מדוע מפחדים הרבנים מפרק זה?
video

שאלה שמעסיקה אותנו ורבים מהעם היהודי - איפה אלוהים היה בזמן השואה? זוהי שאלה שאנחנו נתקלים בה המון בבישור ואפילו גם מוצאים עצמנו לא פעם מהרהרים בה באופן אישי... סרטון מעולה שנותן הרבה חומר למחשבה.
video

ההוכחה הטובה ביותר לכך שהעולם נברא בשישה ימים רגילים בני 24 שעות!
video

לימוד של מנו קלישר מתוך השנייה לקורינתים פרק ח' פסוקים 1-5
video

סרטון לימוד מעניין של יוסף שולם בנושא משל האיש העשיר ואלעזר